Home > About the Art Committee > Toronto Eesti Maja Kunstikogu Ja Kunstikomitee

Toronto Eesti Maja Kunstikogu Ja Kunstikomitee

Toronto Eesti Maja Kunstikogu  Ja Kunstikomitee Ajaloost

Toronto Eesti Maja

Aastail 1948-52 emigreerusid tuhanded eestlased Kanadasse ja suurem enamus valis oma elukohaks Toronto. Eesti ühiskonna kasvuga tekkis vajadus ühise kodu või maja soetamiseks, mis võimaldaks meil iseseisvalt arendada oma ühiskondlikke ja rahvuslikke taotlusi. Selle sihi saavutamiseks omandati 1. aprillil 1960 East Yorgi linnaosas, 958 Broadview Avenue’l asuva Chesteri nimelise koolimaja. Kohe algasid juurdeehitused – moderniseerimised mis on kestnud maja omandamisest tänaseni. Sellega muutus kogu hoone välimus ning uusi ruume tekkis Eesti Majale nelja korruse ja keldri ulatuses. Nüüd on Eesti Majas 400 istekohaga suur saal, keskmine või nn. kristallsaal sinna juurdekuuluva moodsa köögiga, galeriisaal, neljandal korrusel suur noorteruum, keldri korrusel kohvik-restoraan (Eesti Maja Klubi) ja fotogalerii, seltskondlikud ja klassiruumid ning tõstuk. Toronto Eesti Majas asuvad Eesti Vabariigi Konsulaat, Toronto Ühispank, Eesti Sihtkapital Kanadas, Toronto Eesti Selts, Eesti Kunstide Keskus, Eesti Keskarhiiv, Heinsoo Kindlustusfirma ja Johannes Järvaldi advokaadibüroo. Samas peavad oma koosolekuid ja harjutusi laulukoorid, orkestrid, rahvtatantsijad, pensionärid, sõjaveteranid, skaudid-gaidid, täienduskoolid ja lasteaed. Eesti Maja saalides ja muudes ruumides toimuvad mitmesugused üritused – teatrietendused, kontserdid, eestlaste tähtpäevade tähistamised, ballid ning palju muid ühiskondlikke ja perekondlikke koosviibimisi. Eesti Maja on kujunenud Toronto Eesti ühiskonna asendamatuks tegevuskeskuseks ja omab ka tähtsust kui suurim ja aktiivsem välis eestlaste keskus. Eesti Maja Torontos (Estonian House in Toronto Ltd.) administreerib aktsionäride poolt valitud juhatus (Board of Directors) kes täidavad oma kohustusi tasuta.

Kunstikogu ja Kunstikomitee

Toronto Eesti Maja Kunstikogu alustati 1960. aastatel kunstnik Joann Saarniidu algatusel. Algkogus oli üle 30 mitme välis-eesti kunstniku loomingut mis olid välja pandud Eesti Maja kohvikus. Et seda kogu korrastada, hooldada ja laiendada, kutsusid Osvald Piil ja Emil Eerme 1987 aastal kunstihuvilisi moodustama komitee. Kunstikomitee asutusmiskoosolekul oli kohal Osvald Piil, Emil Eerme, Abel Lee, Ingrid Piil, Mall Puhm ja Piret Sarapuu. Esimeheks sai Emil Eerme. Aastate jooksul toimus kohvikus mitmeid remonte mille tõttu pidi kunstikogu leidma omale uue koha. Osa kogust riputati keskmise saali seintele (nüüd Kristallsaal) ja teistesse ruumidesse. Ülejäänud maalid hoiti vastavasiuruumis. Hiljem, kui keskmine saal renoveeriti, paigutati sealsed kunstiteosed koridoride seintele. Aastail 1990-92 (kui Mall Puhm oli esinaine) loodi TEMK kodukord ja põhikiri. Toimus kunstitööde registreerimine ja katalogiseerimine. Anne Remmeli esinaise ametiolemise ajal (1992-2001) laiendati kunstikomittee tegevust. Peale kunstikogu täiendamise, korrastamise, hooldamise ja esitamise Eesti Majas on Kunstikomitee korraldanud arvukalt kunstinäitusi ja kunstialalisi üritusi Eesti Maja kunstigaleriis (väike saal). Alates aastal 1994 tuli juurde fotoala viljelemine ja korraldati fotovõistlusi ja näitusi. Aastal 1999 renoveeriti keldri korruse koridor ja seati üles sobiv valgus näituste jaoks. Alates aasta 2000 on seal väljapanekud olnud peamiselt fotonäitused. Aastal 2001 loodi interneti lehekülg. Üle aastate on Kunstikomitee koosseis olnud mitmepalgeline. Komitee tööst on osa võtnud kunstnikke, kunstihuvilisi-kogujaid ja kunsti alal õppivaid noori. Esialgsele kogule on lisandunud palju kunstiteoseid üksikisikuilt, kunstnikelt ja kunstikogujailt. Märkimisväärsed on Karl Kuusiku (USA) kunstikogu (peamiselt Richard Martin Vasardi teosed), graafika Evald Raidi ja Arvid Vilmsi kogudest, Tartu Instituudi Arhiivilt teoseid, jne. Kunstikogu tase on ebaühtlane ja juhuslik, sest esindatud on nii kutseliste kui ka harrastuskunstnike looming. Kogus leidub joonistusi, akvarelle, õli-ja akrüülmaale, mitmes tehnikas graafikat ja ka skulptuure, kokku üle 300 kunstiteose 92-lt kunstnikult. Kogus on peamiselt esitatud kunsti mis on loodud välis-eesti kunstnikelt (emanus on Toronto ümbrusest), kuid leiduvad ka mõned kodu-eesti kunstnikud. Toronto Eesti Maja Kunstikogu suur väärtus on selles, et see on üks vähestest eestlaste pagulasaastate kunstitoodangu kogudest ja ainuke, mis on rotatsiooni korras alaliselt esitatud avalikus kohas – Toronto Eesti Maja koridorides ja ruumides. Toronto Eesti Maja Kunstikomitee on omaette majandav, mitte kasumit taotlev, organisatisoon ja töötab koos Eesti Maja juhatusega. Eesti Maja juhatus on andnud tasuta kasutada galerii ruumi näitusteks. Komitee tööd on majanduslikult pidevalt toetanud Eesti Sihtkapital Kanadas. Toronto Eesti Ühispank on ostnud ja kinkinud maale. Näituste külastajad on toetanud rahaliste annetustega. Artistic Woodwork (Johannes Vihma)abistas raamimisega.